Programy kadrowo-płacowe

Ranking programów kadrowo-płacowych

Prezentujemy najlepsze programy kadrowo płacowe w Polsce. Wachlarz dostępnego na rynku oprogramowania tego typu jest naprawdę bardzo duży. W naszym rankingu skupiliśmy się przede wszystkim na rozwiązaniach, które oferują coś więcej ponad poprawne generowanie list płac i ewidencjonowanie czasu pracy osób zatrudnionych. Zwłaszcza że programy kadrowo płacowe coraz sprawniej radzą sobie ze wspieraniem działalności firmy także w innych aspektach. Pomocne okazują się nie tylko przy wystawianiu umów pracowniczych i naliczeniu wynagrodzeń, ale także podczas procesu rekrutacji oraz zagadnieniach związanych z miękkim HR. Aktualizowane regularnie oprogramowanie daje pewność, że prowadzone w firmie ewidencje i rozliczenia w 2024 roku, są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Większość jest dostosowywana automatycznie do zachodzących w tym zakresie zmian.
W zależności od wielkości i specyfiki firmy, potrzebne będą jej inne rozwiązania. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby poznać dostępne programy kadrowo płacowe w Polsce i wybrać ten, który najlepiej sprawdzi się w danej organizacji. Przed wyborem oprogramowania warto odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakich zadań będzie ono używane. Dobrze dobrany system ułatwi i przyspieszy pracę, a nawet przyniesie realne korzyści. Z tego względu warto pomyśleć o rozwiązaniu, które elastycznie dopasuje się do wymogów stawianych przez przedsiębiorstwo, w jakim ma być używane. Jeszcze lepiej – jeśli będzie się ono rozwijało wraz z firmą. Całkiem możliwe, że dobry program kadrowo płacowy pozwoli na automatyzację o wiele większej liczby procesów, niż można było się wcześniej po nim spodziewać.

 

1. Teta HR – Unit4

Zapewnia kompleksowe wsparcie w zarządzania zasobami ludzkimi. Według opinii ekspertów jest to najbardziej rozbudowane, elastyczne, wydajne i funkcjonalne oprogramowanie kadrowo-płacowe, jakie jest dostępne na polskim rynku. Idealnie sprawdza się w średnich i dużych firmach oraz instytucjach. Pomocny jest także dla tych przedsiębiorstw, które mają rozproszoną strukturę, dzięki platformie dla menedżerów i funkcjom samoobsługi pracowniczej. Co ciekawe system posiada funkcjonalności ułatwiające obsługę pracowników organizacji holdingowych. Ta ostatnia cecha zdecydowanie przesądza o wyjątkowości rozwiązania oferowanego przez Unit4 Teta w zakresie samoobsługi pracowniczej i obiegu dokumentów w grupach kapitałowych.

Teta HR to system, dzięki któremu w jednym miejscu można przeprowadzać procesy obsługi kadrowej pracowników, naliczać wynagrodzenie oraz zarządzać rozwojem pracowników. Dzięki temu osoby kierujące przedsiębiorstwem mają stały dostęp do wszystkich informacji o pracownikach, od momentu ich pozyskania. Rozwiązanie umożliwia generowanie interesujące nas dane w postaci raportów, w których można zamieścić informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniach ale również o kwalifikacjach pracowników, realizacji założonych celów czy wynikach procesów rekrutacji.

Co istotne, system Teta HR dostępny jest dostępny w wielu wariantach – instalowany i uruchamiany na serwerze Klienta lub w modelu usługowym SaaS lub jako usługa outsourcingu kadr i płac. Klient wybiera rozwiązania odpowiednie do aktualnej sytuacji i potrzeb organizacji, w przypadku zmiany warunków może również zmienić model dostępu.

Duża automatyzacja, optymalizacja procesów kadrowych oraz efektywne zarządzanie czasem pracy pozwala na wprowadzenie realnych oszczędności w stosowanej polityce personalnej. Nie dziwi zatem, że na korzystanie z Teta HR od Unit4 zdecydowało się już 500 największych firm w Polsce. Pod względem funkcjonalności nie ma on sobie równych. Jeśli firma ma mniej niż 250 pracowników to warto zapoznać się również z systemem Teta AIR od Unit4 TETA.

 

2. Optima Kadry Płace – Comarch

Ma zapewnić maksymalną automatyzację procesów kadrowo-płacowych. Dzięki temu firma może uniknąć błędów, które mogłyby pojawić się podczas samodzielnego wykonywania poszczególnych operacji. Comarch proponuje dwa warianty tego oprogramowania – Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus. O wyborze poszczególnych modułów oraz funkcjonalności mają decydować indywidualne potrzeby konkretnej firmy. Zatem przed wyborem tego programu warto jest ustalić, jakie zadania będą na nim wykonywane oraz jakie rozszerzenia faktycznie ułatwią pracę osobom, które zajmują się kadrami i płacami w przedsiębiorstwie. Brak zaawansowanych funkcji miękkiego HR. Według wybranych klientów Optima oferuje standard bez możliwości samodzielnej modyfikacji, a przez to mogą wystąpić trudności w dostosowaniu do specyfiki naliczania płac. Wartością dodaną do tego systemu są udostępnione na YouTube darmowe filmiki instruktarzowe, które prezentują podstawowe funkcje programu.

 

3. Program kadrowo-płacowy Enova365 – Soneta

Ten system sprawdzi się najlepiej w firmach, które zatrudniają co najmniej kilkadziesiąt osób. Nie jest zatem przeznaczony dla małych przedsiębiorstw. Jako jedno z nielicznych rozwiązań, umożliwia użytkownikowi samodzielne dostosowanie stosowanych funkcji do zmieniającego się prawa. Większość programów kadrowo-płacowych wprowadza takie zmiany samodzielne poprzez udostępniane aktualizacje. W zależności od preferencji, jedni uznają to za zaletę, inni za wadę. Z drugiej strony program nie zezwoli na niezgodne z prawem definiowanie składników wynagrodzenia, czy też harmonogramu czasu pracy. W tym aspekcie użytkownik otrzymuje pełne wsparcie. Co ciekawe enova moduł Kadry Płace współpracuje z dowolnym czytnikiem RCP (Rozliczania Czasu Pracy). Nie uzależnia zatem firmy tylko i wyłącznie od swoich rozwiązań. Dodatkowo, wszystkie dane gromadzone i przetwarzane w systemie, mogą być eksportowane do formatów obsługiwanych przez pakiet MS Office. Poza tym system usprawnia i ułatwia pełną obsługę w zakresie kadr i płac. Daje możliwość nanoszenia korekty na błędnie wprowadzone dane, przy jednoczesnym zachowaniu archiwum zmian. U niektórych użytkowników pojawiają się problemy wydajnościowe. System wymaga stosunkowo silnych komputerów – duża część obliczeń jest robiona na tzw. końcówce Enovy, nie na serwerze bazy danych.

 

4. Macrologic HR

System gromadzi w jednym miejscu wszystkie informacje o pracownikach i zleceniobiorcach – wynagrodzeniu i jego składowych, kontach bankowych, karach, nagrodach, wyróżnieniach, ukończonych szkołach i kursach, świadectwach pracy a także informacje o członkach ich rodzin.

Program pozwala również na rejestrację i wystawianie umów o pracę, kontraktów menadżerskich i ich aneksowanie. Umożliwia przygotowanie i wysyłanie sprawozdań dla urzędów skarbowych (w tym e-Deklaracji) oraz danych dla sprawozdań GUS i programu Płatnik. Rozwiązanie pozwala na naliczanie wielu list płac w danym miesiącu z uwzględnieniem podziału kosztów na wydziały lub stanowiska oraz wprowadzanie ewentualnych korekt danych płacowych. Oprogramowanie umożliwia również przygotowanie zestawień zbiorczych z list płac: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

System sam wskazuje, kto z pracowników powinien otrzymać informację PIT-11 za dany rok.

Dużą wartością dodaną jest dostęp do portalu pracowniczego z możliwością logowania z dowolnego miejsca. Planowanie czasu pracy odbywa się na portalu internetowym. Możliwe jest zaplanowanie czasu pracy na cały okres rozliczeniowy dla grupy pracowników. Z programu korzystają zarówno mniejsze jak i duże przedsiębiorstwa.

5. SIMPLE.HCM

System SIMPLE.HCM to webowa aplikacja, wspomagająca zarządzanie zasobami ludzkimi, wyposażona w liczne funkcje spełniające potrzeby działów kadr, dyrektorów personalnych, kadry zarządzającej oraz pracowników.

System automatyzuje procesy kadrowe i implementuje narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwiązanie wyposażone jest w workflow (elektroniczny obieg dokumentów kadrowych), który eliminuje dokumenty papierowe, skraca czas obiegu informacji oraz wprowadza kontrolę ich poprawności i dostępności.

Funkcje samoobsługowe udostępniają właściwe informacje menedżerom i pracownikom. System przeznaczony jest dla organizacji o rozproszonej strukturze.

 

6. Kadry i Płace Impuls EVO – BPSC

System Kadry Płace będący częścią pakietu Impuls EVO uwzględnia większość potrzeby przed jakimi stają obecnie służby kadrowo – płacowe. Łatwiej jest dzięki niemu podejmować decyzje w zakresie polityki personalnej i dodatkowo kontrolować efekty podjętych działań.

System znacznie usprawnia planowanie i rejestrację czasu pracy. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania indywidualnych harmonogramów dla pracowników pracujących w różnych systemach (czterobrygadówka, system ciągły).

Program może być modyfikowany i rozwijany stosownie do potrzeb organizacji. Doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych strukturach organizacyjnych i dowolnej liczbie zatrudnionych. Dzięki rozbudowanym mechanizmom ochrony i poufności danych może bez przeszkód funkcjonować w firmach o strukturach rozproszonych.

Wiele średniej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych niedystrybucyjnych nalicza płace na Impuls EVO.

Jest to zamknięty pakiet. Trudno samodzielnie coś napisać, zmienić. Mankamentem jest niełatwa integracja z aplikacją Impuls – mHR.

 

7. Gratyfikant GT – InsERT

To oprogramowanie polecane jest głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. Zintegrowane jest z innymi programami z systemu InsERT GT. Zdecydują się na niego zatem przede wszystkim te firmy, które korzystają już z rozwiązań tej linii do zarządzania księgowością lub magazynem. Sam Gratyfikant GT wyposażony jest w możliwości niezbędne do funkcjonowania działu kadr i płac. Za jego pomocą można wystawiać różnego rodzaju umowy, ewidencjonować czas pracy oraz generować listy płac. Pozwala również zarządzać Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz wystawiać deklaracje skarbowe i ZUS. Pomocna dla obsługującego pracownika może być już sama strona główna programu. Prezentuje ona nie tylko sumaryczne podsumowanie miesiąca, ale także przydatne alerty na temat zaległych lub niewykonanych czynności.

 

8. KARO HRMS – DMZ Chemak

Funkcjonalny system do zarządzania zasobami ludzkimi. Wspiera zarówno specjalistów HR, kadrę zarządzającą oraz szeregowych pracowników.

KARO HRMS oferuje platformę samoobsługową dedykowaną pracownikom i ich przełożonym. Poza możliwością przeglądania własnych danych i danych podwładnych system umożliwia składanie elektronicznych wniosków (np. o urlop, szkolenie, zmianę danych, wystawienie zaświadczenia itd).

Moduł Grafiki posiada funkcje budowania grafików czasu pracy dla grup pracowników z możliwością wprowadzania indywidualnych zmian dla pracownika. Posiada on również funkcje rozliczania i bilansowania czasu pracy.

Każdy kierownik i brygadzista ma możliwość we własnym zakresie planować i rozliczać czas pracy swoich pracowników. Po rozliczeniu czasu pracy generowane są składniki wynagrodzeń i transferowane do systemu kadrowo płacowego.

System ma możliwość współpracy z dowolnym systemem Kadrowo-Płacowym. W przypadku specyficznych wymagań klienta istnieje możliwość dostosowania oprogramowania do jego indywidualnych potrzeb.

 

9. Sage Symfonia Kadry i Płace

Stworzona do zarządzania kadrami oraz płacami w małych i średnich firmach. Program w kompleksowy sposób obsługuje różne formy zatrudniania, także te w oparciu o umowy cywilnoprawne. Prowadzi automatyczną ewidencją czasu pracy. Zautomatyzowany jest także proces naliczania wynagrodzenia. Ma to jednocześnie zminimalizować możliwość wystąpienia błędu, jak i oszczędzić czas, jaki jest codziennie poświęcany na obsługę kadrowo-płacową w przedsiębiorstwie. Podstawowy pakiet można rozszerzyć o dodatkowe moduły, które obsługują m.in. e-deklaracje oraz system RCP, czyli rejestracji czasu pracy. Oba rozwiązania są chętnie wykorzystywane w firmach, dlatego kupując program warto pamiętać o możliwości jego rozbudowania. Niestety pośród wielu funkcjonalności Symfonii, w stopniu minimalnym wspomaga ona prowadzenie kadr. Trudno też szukać rozwiązań, które byłyby wsparciem dla tak zwanego miękkiego HR. Klienci zwracają uwagę na brak dobrego algorytmu do rozliczania wynagrodzeń za urlop i zasiłki chorobowe. Dla większych firm jest to za mało elastyczne rozwiązanie.

 

10. LeftHand Kadry i Płace

Umożliwia kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Zapewnia sporządzanie różnego rodzaju naliczeń, w tym listy płac i absencji. Za jego pomocą można rozliczać nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale także umowy zlecenie oraz kontrakty menadżerskie. Ponadto oprogramowanie współpracuje z Płatnikiem. Pozwala również na obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Automatycznie generuje deklaracje ZUS oraz podatkowe. Poza funkcjami płacowymi, LeftHand Kadry i Płace usprawnia także prowadzenie kadr. Do najważniejszych funkcjonalności należy prowadzenie kartotek osobowych, kalendarzy indywidualnych i grupowych, a także wydruk poszczególnych dokumentów kadrowych. Przy pomocy tego programu można ewidencjonować czas pracy poszczególnych osób, w tym kontrolować liczbę wykorzystanych dni urlopowych. Istnieje możliwość zamówienia płatnych szkoleń z obsługi oprogramowania oraz serwisu technicznego.

 

 

Ranking programów kadrowo-płacowych jest subiektywną oceną na podstawie wyników wyszukiwania, opinii użytkowników w Internecie oraz własnych doświadczeń.

 

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

W zależności od wielkości i specyfiki firmy, potrzebne będą jej inne rozwiązania. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby poznać dostępne programy kadrowo płacowe w Polsce i wybrać ten, który najlepiej sprawdzi się w danej organizacji.


Według opinii ekspertów Teta HR to najbardziej rozbudowane, elastyczne, wydajne i funkcjonalne oprogramowanie kadrowo-płacowe, jakie jest dostępne na polskim rynku. Idealnie sprawdza się w średnich i dużych firmach oraz instytucjach.